Amsterdam Samen Beter!

Waar willen we staan met zorg en ondersteuning in Amsterdam in 2017?
Dat is de hoofdvraag van de Ontwikkelagenda Wmo 2015-2017 van de gemeente Amsterdam.

Werkconferentie

Circa 150 mensen betrokken bij zorg en ondersteuning in Amsterdam dachten hierover mee tijdens de werkconferentie Amsterdam samen beter! in maart 2015. 

Dit leverde een stroom nieuwe ideeën en voorstellen op: taakverlichting voor huisartsen, doorstroom van patiënten in en uit de ziekenhuizen verbeteren, cliënten vragen hoe de dagopvang huiselijker kan, de wijk meer een thuis maken voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking en nog veel meer.

Samenwerkingspartners

Amsterdam Samen Beter is een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, Achmea, SIGRA en SOMOSA.

Voortgang

Gemeente, verzekeraar en zorg- en welzijnsaanbieders werken verder aan het concretiseren en uitvoeren van de agenda.