Webinars

  • Hoe ondersteun je zorg-en welzijnsprofessionals in tijden van corona?

  • Duurzame inzetbaarheid, zo maak je er werk van!

  • Vitaliteit en weerbaarheid van zorg-en welzijnsprofessionals.

  • ESF-slotconferentie Vitale medewerkers, vitale organisaties.

Vitaliteitsbeleid zorgorganisaties

De vijf deelnemende organisaties zijn Evean, Arkin, Brentano, OLVG en Omring. Zij gebruiken de subsidie om hun vitaliteitsbeleid voor medewerkers, teams en de organisatie aan te scherpen. Het project is inmiddels afgerond. 
Meer informatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie