Transformatie Jeugd

Vakmanschap Jeugdprofessionals is onderdeel van het Transformatieplan Amsterdam-Amstelland en sluit aan bij de doelstelling van het landelijke Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, actielijn 6: Investeren in vakmanschap.

Reflectiesessies

Binnen het project Leren en reflecteren worden leer- en reflectiesessies georganiseerd voor de Amsterdamse jeugdpartners. Hierbij komen alle professionals die zijn betrokken bij een gezin bij elkaar. Gezamenlijk kijken ze naar alle informatie: wat is er gebeurd, wat ging goed en waar had het anders of beter gekund. De bijeenkomst geeft inzicht in patronen en in het eigen en andermans handelen. De sessies leveren tips en adviezen op voor verbeterde samenwerking rondom een gezin.

Instroom en behoud van jeugdprofessionals

Bij het deelproject ‘Mobiliteit en de gezonde arbeidsmarkt’ komt een netwerk van hr-adviseurs en recruiters bijeen om een gezonde arbeidsmarkt voor de jeugdprofessionals in de regio te bevorderen. De focus ligt op instroom en behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde jeugdprofessionals.

Jouwkansenindejeugdhulp.nl

Een van de opbrengsten van het netwerk is de gezamenlijke campagne Jeugdhulp Amsterdam. Met de campagne willen we nieuw personeel aantrekken door een eerlijk en positief beeld te schetsen van werken in het jeugddomein. Op de website Jouwkansenindejeugdhulp.nl vertellen professionals over de vele kanten van het werk. Geïnteresseerden kunnen zich hier oriënteren op opleidingen en functies.

Meer informatie