Werksessie ruimte voor zorg-en welzijnsvastgoed haven-stad

Datum: 
dinsdag 12 november 2019
Tijd: 
12.30 - 15.00 uur
Locatie: 
Nog nader te bepalen
Voor wie: 
Op uitnodiging
Omschrijving: 

Op dinsdag 12 november 2019 gaat de Gemeente Amsterdam in gesprek met zorg- en welzijnsaanbieders over toekomstbestendige ruimte voor zorg- en welzijnsvastgoed in Haven-Stad.

Haven-Stad wordt een nieuwe wijk in het noordwesten van de gemeente Amsterdam. Het is een gebied dat transformeert van havengebied naar een wijk waar wonen, werken en (maatschappelijke) voorzieningen een plaats krijgen. Het gebied omvat twaalf deelgebieden. De transformatie van deze gebieden gebeurt fasegewijs.

Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van dit gebied rekening te houden met toekomstbestendige ruimte voor zorg- en welzijnsaanbod. Daarom gaat de Gemeente Amsterdam graag met zorg- en welzijnsaanbieders in gesprek hierover.

Tijdens de bijeenkomst komen de belangrijkste ontwikkelingen in zorg en welzijn in Amsterdam en de ontwikkeling van Haven-stad kort aan bod. Daarna gaan we aan de slag met inhoudelijke vraagstukken, zoals hoe zorg- en welzijnsvastgoed ingepast kan worden, welke randvoorwaarden er zijn voor samenwerking/-samenhang, bereikbaarheid, spreiding of juist clustering met andere voorzieningen.