Advies Medicatieoverdracht Zorgketen Amsterdam 2019

Een cliënt of patiënt kan tijdens zijn zorgproces met veel verschillende zorgprofessionals te maken krijgen. Voor al deze professionals is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de actuele medicatie die de patiënt gebruikt. Omdat medicatieoverdracht in de zorgketen nog niet altijd even goed verloopt, hebben we het Advies Werkafspraken Medicatieoverdracht Zorgketen Amsterdam 2019 uitgebracht. Hierin zetten we de grootste knelpunten in de overdracht voor professionals en patiënten uiteen en geven praktische handvatten met oplossingen, tips en informatie over de projecten die in dit kader in Amsterdam zijn opgestart.

In het adviesrapport hebben we de landelijke Conceptrichtlijn Medicatieoverdracht in de Zorgketen vertaald naar werkafspraken voor zorgprofessionals in de regio Amsterdam.
(De landelijke Leidraad Medicatieoverdracht wordt momenteel vervangen door een Richtlijn: een handhavingsinstrument van de IGJ in tegenstelling tot een leidraad. Datum inwerkingtreding is op het moment van schrijven niet bekend. We hebben bij het opstellen van dit advies deels al voorgesorteerd op de inhoud van de conceptrichtlijn.) 

Download hier het complete advies of de adviezen per domein