Aanmeldformulier SIGRA Samenwerkingsaward 2019

* Vermeld in maximaal 15 zinnen aan de hand van onderstaande criteria waarom de betrokkene voor de award in aanmerking komt:
De voorgedragen persoon is iemand die:
1. regionale samenwerking op gang brengt en stimuleert en daarvoor van de eigen werkgever de ruimte krijgt.
2. een belangrijke bijdrage levert aan zorg/welzijn, als professional of als iemand die ervoor zorgt dat de professional zijn of haar werk zo goed mogelijk kan doen.
3. het gezamenlijk belang en het organisatiebelang weet te onderscheiden.
4. uitdraagt dat de cliënt of patiënt voorop staat en dat de kwaliteit van zorg optimaal moet zijn.