Aanmeldformulier ALV en Arbeidsmarktconferentie SIGRA 2019

Voor de ALV is het belangrijk dat u aanwezig bent, dan wel een collega of SIGRA-bestuurslid machtigt. Dan beslist u mee over o.a. de Meerjarenvisie 2020-2024, Programma en Begroting 2020, Structuur en Jaarrekening 2018. De ALV is als deelsessie van de conferentie gepland van 14.00 tot 15.00 uur (zie bijgevoegd programma Arbeidsmarktconferentie).

1. Mijn gegevens:

 

2. Ik ben zelf aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14.00 tot 15.00 uur

 

3. Ik kom niet zelf naar de Algemene Ledenvergadering van 14.00 - 15.00 uur, maar:

 

3a. Ik stuur de volgende plaatsvervanger:

 

3b. Ik machtig de volgende SIGRA-bestuurder:

 

3c. Ik machtig iemand anders nl.:

 

4. De volgende collega uit mijn organisatie komt ook:

 

5. Aanwezig tijdens de lunch en opening ALV / Arbeidsmarktconferentie (voorafgaand aan de ALV van 12.00 - 14.00 uur)

Met in het voorprogramma o.a. Marijke Roskam (Presentator/Dagvoorzitter) en Marjolein ten Hoonte (Directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad).

 

6. Aanwezig bij de Bestuurderssessie (aansluitend aan de ALV van 15.15 – 16.15 uur)

Met als gastspreker Ruud Klarenbeek, bestuurder van JP van den Bent stichting, over 'hoe het allemaal anders kan', met vernieuwende voorbeelden in het anders verantwoorden en anders vasthouden.

 

Ter info. Na de Bestuurderssessie kunt u weer aansluiten bij de gezamenlijke plenaire (en verrassende) afsluiting + borrel. De borrel duurt tot 18.00 uur.