Per 1 januari 2021: aanscherping voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals

Naar aanleiding van de pilot met woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de Gemeente Amsterdam de voorrangsregeling woningen zorg- en welzijnsprofessionals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2020.

LET OP: Per 1 januari 2021 gaat een aanscherping van de voorrangsregeling in. Dit houdt o.a. een wijziging in de functies die aanmerking komen voor de voorrangsregeling woningen in.

Kom ik in aanmerking voor de voorrangregelingen woningen per 1 januari 2021?

1.     Je bent werkzaam in de jeugdzorg-, thuiszorg-, zorginstelling of ziekenhuis in Amsterdam en verleent directe zorg of ondersteuning aan patiënten en cliënten, als
           a) Verpleegkundige
           b) Verzorgende IG
           c) Gezinscoach jeugd, gezinsmanager jeugd
           d) Begeleider gehandicaptenzorg
           e) Doktersassistent, apothekersassistent, operatieassistent
           f) Praktijkondersteuner
           g) Anesthesiemedewerker

2.    Daarnaast zijn er twee aanvullende eisen:
         
a) De medewerker heeft minimaal een 28-uur contract
          b) De medewerker heeft een vast contract of een contract voor minimaal één jaar met een intentieverklaring tot een vast contract.     

3.     Voor jou gelden een van de volgende 3 genoemde situaties (urgentiebepaling):
          a)    Door het aflopen van een tijdelijk huurcontract word je gedwongen je woonruimte te
                 verlaten
          b)    Je beschikt over zelfstandige woonruimte gelegen buiten een straal van twintig kilometer
                 van de locatie waar je permanent werkzaam bent of wordt
          c)    Je beschikt niet over zelfstandige woonruimte


Hoe meld ik mij aan?
Vanaf 1 juli 2020 moet jouw werkgever je aanmelden voor de voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessional. Dat kan via deze link.  
 

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs