Voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals 2020

Naar aanleiding van de pilot met woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de Gemeente Amsterdam de voorrangsregeling woningen zorg- en welzijnsprofessionals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2020.

LET OP: Per 1 juli 2020 zijn er wijzigingen van kracht in de aanmeldingsprocedure. Voor uitgebreide toelichting over aanmeldingsprocedure voor de voorrangsregeling woningen, kun je terecht op deze site van gemeente Amsterdam. 

Hieronder kun je in het kort lezen of je in aanmerking komt en hoe je aanmeldt.

Kom ik in aanmerking?

1.     Je bent werkzaam in de jeugdzorg-, thuiszorg-, zorginstelling of ziekenhuis in Amsterdam en verleent directe zorg of ondersteuning aan patiënten en cliënten, als
           a)    Verpleegkundige;
           b)    Verzorgende (niveau 3);
           c)    Helpende (niveau 2);
           d)    Begeleider (jeugd, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg);
           e)    Sociaal maatschappelijk werker, sociaal maatschappelijk dienstverlener;
           f)     Doktersassistent, praktijkassistent, apothekersassistent;
           g)    Praktijkondersteuner.

2.     Voor jou gelden een van de volgende 3 genoemde situaties (urgentiebepaling):
          a)    Door het aflopen van een tijdelijk huurcontract word je gedwongen je woonruimte te
                 verlaten;
          b)    Je beschikt over zelfstandige woonruimte gelegen buiten een straal van twintig kilometer
                 van de locatie waar je permanent werkzaam bent of wordt;
          c)    Je beschikt niet over zelfstandige woonruimte.


Hoe meld ik mij aan?

Vanaf 1 juli moet jouw werkgever je aanmelden voor de voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessional. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in de aanmeldprocedure om de privacy van de medewerker te waarborgen. Via deze link kan je lezen welke stappen jij en je werkgever moeten doorlopen om in aanmerking te komen de voorrangsregeling woningen. 

 

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs