Self Service BI (SSBI)

Per dag worden in de regio Amsterdam honderden patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Voor een deel van deze patiënten is er na het ontslag uit het ziekenhuis nog extra hulp nodig. Dit kan in een verzorgingshuis zijn, revalidatie of thuiszorg. In de regio Amsterdam wordt voor deze zorgoverdracht het programma POINT gebruikt. 
De gegevens uit het programma POINT worden door de dienst Self Service BI (SSBI) in een overzichtelijk dashboard geplaatst.

SSBI

Dankzij SSBI kan de zorgoverdracht ( de uitstroom) over de gehele regio worden geanalyseerd. Denk hierbij aan: voor hoeveel patiënten is er revalidatie nodig, hoeveel patiënten hebben een vaste plek in een verpleeghuis nodig of het verschil tussen de gewenste en de uiteindelijke ontslagdatum. Door deze en vele andere analyses kan de zorg ingericht worden op basis van de daadwerkelijke zorgvraag en worden knelpunten sneller en beter geïdentificeerd.

Toekomst


Op dit moment worden vooral de gegevens van de patiëntenstroom van ziekenhuis naar VVT gebruikt, maar in de toekomst hopen we de gegevens uit te breiden met andere bronnen en dus meer inzicht te genereren in de zorgvraag in regio Amsterdam.

Lees meer over de ICT-diensten in zorg & welzijn die wij bieden